Türk - Çin Ticaret
Hattında İş Yapmak
İster Misiniz?
Detaylar
Dernek Tüzüğümüzü
İncelemek
İster Misiniz?
Detaylar

Neler Yapıyoruz

Başkanın Mesajı

Asya’nın iki yakasını biraraya getiriyoruz!

Yeni bir dünya kuruluyor! Adil, eşitlikçi, dayanışmacı, insancıl ve en önemlisi bütün bu erdemlerin sürdürülebilir olacağı yeni bir uluslararası ilişkiler düzeni oluşuyor. Ne mutlu ki, yeni dünyanın kuruluşunun önder ülkelerinden biri de bizim ülkemiz, Türkiye’miz.

15 Temmuz 2016’da Amerikan vesayetinden kurtulduk. Böylece Atlantik boyunduruğunda bastırılan Türk milleti yeni bir dünyaya uyanıyor. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde artık “Küçük Amerika” olmak için değil, “Güçlü ve Zengin Türkiye” için güç birliğiyle çalışacağız, çalışıyoruz.

ÇİNİŞDER OLARAK NERELERDE “FARK YARATMAYA” ÇALIŞIYORUZ?

  • İki ülke ilişkilerine stratejik ve çok boyutlu bakıyoruz.
  • Kadim Türk ve Çin tarihlerinin derinliklerinin bilinciyle iki engin kültüre büyük saygı duyuyoruz.
  • Ticaret, bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında somut işbirliği projeleri üretiyoruz.
  • Sevgi ve tutkuyla çalışıp, dostlukları çoğaltıyoruz.
  • Türk ve Çin halkını ikili konularda bilgilendirirken, siyasi aktörleri, geniş anlamıyla tüm politika yapıcıları, pozitif bir kamuoyu yaratımı sürecine dâhil olmaya teşvik ediyoruz.
  • Kar amacı gütmeden, basit çıkar peşinde koşmadan iki ülke ilişkilerinde karşılıklı faydayı esas alarak, yepyeni aktörleri, oyuncuları bu sürece katkı sunmaya davet ediyoruz.

Neler Yapıyoruz?

• Çin kamu ve özel sektör firma yatırımlarının Türkiye’ye getirilmesi konusunda somut çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
• Türkiye’den Çin’e ihracatın artırılması amacıyla, üreticilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıyoruz.
• Çin Halk Cumhuriyeti Devleti temsilcilerinin Türkiye’deki ziyaretlerinde, toplantı ve iş gezilerini organize ediyoruz.
• Çeşitli üniversitelerde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda Türkiye-Çin İşbirliği Konferansları düzenliyoruz.
• Türkiye’nin Çinli firmalar için bir ileri teknoloji yatırım üssü olması için gayret gösteriyoruz.
• Çin’deki çeşitli fuarlar kapsamında düzenlenen toplantılarda Türkiye’yi temsil ediyoruz.
• Türk ve Çin şirketleri için, değişik sektör ve konularda, bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapıyoruz.
• “ Kuşak ve Yol Girişimi’ne sosyal, kültürel projelerle destek verip, kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz.
• 3 ayda bir Türkçe ve İngilizce yayınlanan BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisini çıkarıyoruz.